ŽNS Vukovarsko-srijemski

Go to content

Aktualne vijesti


14.5. u 10:40
NS Vinkovci

Zapisnik sa sjednice Disciplinskog suca

Rješavanje disciplinskih prekršaja u ligama mladeži...

Odluke disciplinskog suca

22.3. u 11:20

VAŽNO!

ŽNS Vukovarsko-srijemski

ODLUKA Povjerenstva za ocjenu kandidata za posao

Povjerenstvo za ocjenu prijedloga kandidata za posao Stručnog trenera nogometa za 2019. godinu donijelo je i objavljuje svoju odluku, a po završetku postupka procjene kvalitete prijavljenih kandidata.

U prilogu Odluka:

© 2019. ŽNS-VS - Autor: M. Vojnović
© 2019. ŽNS Vukovarsko-srijemski - Autor: Milenko Vojnović
Back to content